Wiki: Přehled technik

DILD: Dream Induction of Lucid Dream - skupina technik, pomocí kterých si snící během snění uvědomí, že je ve snu:
 • RC: Reality Check
  • Test kontroly reality, mnohdy se ani nepovažuje za samostatnou techniku. Člověk musí dělat dostatek RC přes den a poté doufat, že RC udělá náhodně jako součást snu. Pokud se to povede, získá tím obvykle luciditu.
 • MILD: Mnemonic Induction of Lucid Dream
  • Technika založená na prospektivní paměti a Mantře. Cílem je usínat se záměrem, že až se člověku bude zdát další sen, tak si uvědomí, že sní. Dále si představuje jak se mu ve snu zjevují jeho snová znamení a díky nim poznává, že je to sen a získává tak luciditu.
 • SSILD: Senses Initiated Lucid Dream
  • Technika, při které se člověk zaměřuje na hlavní smysly - zrak, sluch a hmat. Několikrát se na dané smysly zaměří a poté normálně usne. Měl by mít poté ve snu smysly nabuzené na vyšší úrovni a snáze tak poznat, že právě sní.
 • CAT: Cycle Adjustment Technique
  • Technika založená na upravení času vstávání. Nejprve musí člověk určitou dobu (alespoň týden) vstávat o 90 minut dříve než obvykle a následně může občas spát déle. Během delšího spánku by mělo být vědomí na mnohem vyšší úrovni, protože je zvyklé být v tuto dobu už normálně vzhůru. Díky tomu by měl člověk snáze poznat, že právě sní.
 • Technická zařízení
  • Různá technická zařízení, která pomáhají člověku uvědomit si, že sní. Obvykle nějakým způsobem detekují REM fázi a poté vytvářejí různé podněty (světelné, zvukové), které mají jemně upozornit spícího člověka, že právě sní.
  • Příklady: REM Dreamer, Nova Dreamer

WILD: Wake Induction of Lucid Dream - skupina technik, pomocí kterých se přechází do snu vědomě, bez ztráty vědomí:
 • WILD: Wake Induction of Lucid Dream
  • Základní technika, při které se člověk snaží při usínání neztratit vědomí a přejít ze stavu bdění přímo do snu. Díky udržení vědomí je sen automaticky lucidní. Způsobů jak toho dosáhnout je celá řada a vyžaduje to hlubší studium techniky.
 • FILD: Finger Induction of Lucid Dream
  • Varianta WILD techniky, při které člověk různě pohybuje dvěma prsty na ruce za účelem udržení vědomí při usínání. Způsobů je více, ale výsledkem by mělo být přenesení tohoto pohybu do snu a úspěšné zakončení techniky pomocí RC (zacpání nosu).
 • DEILD: Dream Exit Induced Lucid Dream
  • Technika, při které se člověk při samovolném nočním/ranním probuzení pokusí nepohnout a zkusí okamžitě usnout a pokračovat ve snu, který se mu právě zdál. Rozdíl je v tom, že díky probuzení pokračuje ve snu vědomě, tedy lucidně.

Ostatní
 • Mantra
  • Slovo, skupina slov či jednoduchá věta, kterou si člověk v duchu opakuje a věří, že bude fungovat. Jedná se v zásadě o autosugesci pro podvědomí.
  • Příklady: Probudím se po každém snu a budu si ho pamatovat. | Až budu zase snít, vzpomenu si, že chci poznat, že je to sen.
 • WBTB: Wake Back To Bed
  • Pomocná technika, která zvyšuje úspěšnost ostatních technik. Obvykle se nastavuje budík po 4 - 6 hodinách spánku, poté je člověk 3 - 60 minut vzhůru a následně ulehne zpět do postele a pokračuje trénováním vybrané techniky. Brzy po usnutí by měla následovat přirozená REM fáze a díky předchozímu bdění by mělo být vědomí na vyšší úrovni.
 • ADA / SAT: All Day Awareness / Sporadic Awareness Technique
  • Pomocné techniky, které se zaměřují na celkové zvýšení pozornosti a bdělosti. Člověk by si měl všímat všech věcí kolem sebe, uvědomovat si co a proč dělá a nedělat věci automaticky. Tím by se mu měla do snů přenést větší pozornost a bdělost, díky které by měl snadněji poznat, že právě sní.

Zpět