Browse By

Počátek vs realita

Počátek - plakát

Počátek – plakát, © Warner Bros. Pictures

 

Znáš lucidní sny? Ne. A znáš „Počátek“?

Neexistuje žádný jiný film, který by tak masivně rozšířil povědomí o existenci lucidních snů, jako Počátek od režiséra a scénáristy Christophera Nolana. Před rokem 2010 bylo často velice obtížné někomu zcela nezasvěcenému vysvětlit, o co vlastně jde v lucidních snech. Dnes je to mnohem jednodušší. Stačí se zeptat: Viděl jsi Počátek? Pokud Vám dotyčný odpoví ano (a velká většina lidí Vám tak opravdu odpoví), máte vyhráno.

Tento snímek ovšem vedle obrovské popularizace lucidních snů také vytvořil a podpořil spoustu mýtu a domněnek, které se o nich šíří. Cílem tohoto článku je uvést tyto mýty a fikce na pravou míru. Žánrově je Počátek samozřejmě scifi a nikoli dokument. Je tedy zcela jasné, že všechny odchylky od reálných vlastností lucidních snů nejsou neznalostí, ale uměleckou licencí, která umožňuje filmu vystavět dynamický děj.

Nikoho asi také nepřekvapí fakt, že tvůrce Počátku, Christopher Nolan, patří mezi známé osobnosti, které lucidně sní.

Děj je docela komplikovaný a vrstevnatý, takže jej vezmeme jen ve zkratce. Skupina průmyslových špiónů včele s Cobbem (Leonardo DiCaprio) se snaží pomocí snů vnuknout dědici velkého energetického impéria myšlenku, že musí zděděnou firmu rozprodat. Cobb přitom není motivován penězi, ale možností vrátit se zpět domů ke svým dětem, které byl nucen opustit kvůli falešnému obvinění z vraždy své manželky. Aby se mohli dostat do mysli své oběti, používají přístroj pro sdílení snů, který umí propojit více snících osob do jednoho snu.

Sdílené sny

Každému je nejspíše jasné, že přístroj na sdílení snů neexistuje. Alespoň prozatím. Na druhou stranu existuje jistá skupina lidí, kteří tvrdí, že mají schopnost sdílet své sny s dalšími osobami a to bez jakéhokoli přístroje. V takovém případě by muselo jít a nějakou formu telepatie. Sám Stephen LaBerge ve své knížce Lucidní snění konstatoval fakt, že takováto schopnost, přestože je deklarována mnohými, nebyla nikdy vědecky prokázána.

Na druhou stranu přístroj, který sny ve filmu propojoval, měl ve svém středu pumpu, jakési mechanické plíce, které zvukově simulovaly lidský dech. Co nám tím chtěl tvůrce vzkázat? Těžko říct.

Verdikt: FIKCE

Sny ve snech

Počátek vykresluje sny jako oddělené reality, které se dají postupně vrstvit. Stačí ve snu opět usnout a můžete se dostat do další úrovně snění, která je blíže vašemu nevědomí. Tyto úrovně jsou ve filmu pevně spojeny a Vaše setrvání v podřazené vrstvě záleží na běhu událostí ve vrstvě nadřazené.

Takto samozřejmě sny nefungují. Avšak jistá podoba vrstvení snů opravdu existuje.

Dost možná se Vám už stalo, že jste se ráno probudili, šli jste si třeba vyčistit zuby, začali se oblékat a v tom se stalo něco absurdního. Vy jste otevřeli oči a zjistili, že jste svou postel ve skutečnosti vůbec neopustili. Tomuto fenoménu se říká falešné probuzení a je to v podstatě jen sen o tom, že jste se právě probudili. Někdy se dokonce mohou falešná probuzení i řetězit a vy se tak probouzíte z jednoho falešného probuzení do dalšího.

Ve snu se tedy sice můžete propadat do dalších „vrstev“, ale dalo by se říct, že pouze v opačném směru, než je prezentován v Počátku. Zcela jistě ale ve vaší hlavě nepokračuje sen, který jste již opustili a tak se ani události v jednotlivých úrovních nemohou navzájem ovlivňovat.

Verdikt: FIKCE

Počátek - Arthur

Počátek – Arthur, © Warner Bros. Pictures

Čas ubíhá pomaleji

V Počátku ubíhá čas ve snu mnohem pomaleji než v realitě. Různá rychlost času v jednotlivých vrstvách snu závisí na síle chemického séra, které se při sdíleném snění podává. Nejdříve Cobb a jeho parta používají sérum, díky kterému hodina spánku znamená pět dní ve snovém světě. Později jim Yufus vyvine ještě silnější látku, při které hodina spánku trvá ve snu sedm dní. Navíc vstupem do každé další vrstvy se doba ještě násobí, resp. deset hodin spánku je sedm dní v první vrstvě snu, šest měsíců v druhé a deset let ve třetí.

Ve skutečnosti bylo díky lucidním snům provedeno několik pokusů, které měli zjistit, jak moc se liší vnímání času ve snu a v bdělém stavu. U každého účastníka bylo změřeno, jak dlouho jim trvá odhadnutí deseti vteřin, resp napočítání do deseti a tento čas byl porovná s časem, po který jim stejný úkon trval ve snu.

Experiment využíval toho, že v REM fázi, kdy se sny nejčastěji zdají,  je pohyb očí ve skutečnosti identický s pohybem očí ve snu. Účastníci v lucidním snu tedy provedli dohodnutý signál, napočítali do deseti a signál zopakovali. Jejich odhad deseti sekund ve snu byl téměř identický s odhadem v bdělém stavu.

Je sice pravda, že ve filmu se zmiňuje pouze rozdílná délka času při použití séra, ale zároveň není nikde zmíněno, že bez séra by tomu mělo být jinak.

Verdikt: FIKCE

Zemřít znamená probudit se

Hned na začátku filmu Cobb ve snu zastřelí Arthura, aby jej probudil o dostal jej tak z bezvýchodné situace. Takto to funguje až do doby, kdy Yufus přijde se silnějším sérem, při jehož použití smrt ve snu neznamená probuzení, ale sestoupení do hlubší vrstvy nevědomí. V podstatě ale film tvrdí, že v klasických snech má smrt za následek probuzení ze snu.

Tento aspekt fungování snů už je spíše individuální. Pro někoho je smrt ve snu tak děsivá zkušenost, že se opravdu probudí, někdo jiný může spát dál a začít snít další sen nebo přejít do fáze spánku, ve které se sny nezdají. Přestože některé lidi jejich vlastní smrt ze snu probudí, obecně platné pravidlo to zcela jistě není.

Verdikt: FIKCE

Talisman

Minimálně tři členové Cobbovi party používají snový talisman. Jedná se o malý osobní předmět, který je schopen svému majiteli odhalit, zda se právě nachází ve snu nebo v bdělém stavu. Tyto předměty využívají gravitace, lépe řečeno její částečné absence ve snech. Cobb svůj talisman vždy roztočí a pokud se nachází ve snu, talisman se nikdy nepřestane otáčet.

Talisman má ve filmu v podstatě funkci takového testeru reality a jeho obdobu najdeme i v reálných lucidních snech. Jelikož jsou naše sny velmi živé, je dobré umět bezpečně určit, v jakém světě se právě nacházíme. Spíše než talismany se ale v lucidních snech využívají tzv. testy reality, což jsou jednoduché úkony, které nám více či méně spolehlivě dokáží rozlišit sen od skutečnosti.

V běžné praxi se sice přímo talismany nepoužívají, ale testy reality jsou zcela nepostradatelné a některé z nich dokonce využívají právě i částečnou nefunkčnost gravitace ve snech. Budeme tedy hodnotit spíše existenci mechanismu, nikoli konkrétní nástroj.

Verdikt: PRAVDA

Počátek - Talisman

Počátek – Talisman, © Warner Bros. Pictures

Trezor skrývá tajemství

Při své průmyslové špionáži se Cobb většinou snaží dostat ve snu své oběti do místnosti, kde je umístěn trezor. Do něj má podle filmu nevědomí automaticky ukládat ty nejdůvěrnější informace, které jsou zároveň cílem snových špionů. Trezor může obsahovat prakticky cokoli, kancelářskou složku s dokumenty nebo i celou další místnost.

V reálné praxi je děj a obsah lucidního snu do velké míry ovlivňován Vaším očekáváním. Pokud tedy ve snu najdete místnost s trezorem a budete v ní očekávat nějakou podstatnou informaci o Vaší osobě, nejspíše ji tam opravdu najdete. Když ale budete naopak k trezoru přistupovat s tím, že tam bude jen nějaký nesmysl, najdete jej tam také.

Verdikt: TĚŽKO ŘÍCT

Závěrem

Podle našeho skóre to může vypadat, že nám Počátek přinesl spoustu mýtů a téměř žádná fakta. Opak je pravdou. Nehodnotili jsme totiž tu nejdůležitější myšlenku tohoto filmu a tedy samotné lucidní snění.

Právě tím největším a nejdůležitějším poselstvím Počátku je fakt, že může existovat něco jako lucidní sny. Zvídavý divák po zhlédnutí Počátku zabrousí na internet, kde se může dozvědět, že lucidní sny opravdu možné a že se je může klidně sám naučit. Za tohle patří Christopheru Nolanovi velké díky. Velké díky za to, že natočil takhle skvělý film o tomto úžasném fenoménu.

Počátek je opravdu nadupaný film a zcela jistě se k němu na našich stránkách ještě vrátíme. Pokud Vás film a fenomén lucidních snů zaujal, můžete si na našich stránkách přečíst nejen co to vlastně lucidní sny jsou, ale i proč a jak bychom se je mohli a měli naučit snít.