Browse By

Proč lucidně snít?

Robert Couse-Baker flickr.com Licence CC-BY 2.0

Robert Couse-Baker flickr.com Licence CC-BY 2.0

 

Život je krátký a přesto jsme nuceni zhruba třetinu svého života strávit ve spánku. Drtivá většina z nás je v tomto stavu téměř jako v bezvědomí. Probuzením se ve svých snech můžete tuto část života opravdu využít.

Lucidně snít lidé začínají z mnoha různých důvodů. Někteří s vidinou nevšedních zážitků, létání nebo sexu, jiní kvůli nočním můrám, další pak za účelem duchovního nebo osobnímu růstu. A všichni tak trochu proto, že je to prostě láká.

 

Zábava

Tím nejčastějším důvodem bývá právě vzrušení a zábava. Aktivity, které jsou v reálném světe v podstatě nemožné, jsou najednou na dosah ruky. Ať už se chcete podívat do vesmíru, setkat se Vaším vytouženým idolem nebo se třeba vrátit zpět v čase, v lucidním snu to není žádný problém. V lucidním snu koneckonců nemusíte bezpodmínečně provádět nějakou zcela výjimečnou aktivitu. Samotný fakt, že se nacházíte ve světě, který je absolutně virtuální a Vy jej přesto můžete doslova nahmatat, může být zdrojem obrovského vzrušení. I ty nejobyčejnější úkony tak získávají zcela nový a neobyčejný rozměr. Když Vás přesto napadne, že zrovna chcete projít třeba zdí, potom Vás nic, respektive žádná zeď, nezastaví. Asi nejoblíbenější zábavou lucidně snících lidí je létání. Koho by konec konců nelákalo odlepit se od země a vyletět nad město či nad krajinu a užívat si toho ohromného pocitu svobody a nezávislosti.

Pokud by někdo chtěl namítnout, že i přes plné vědomí je to stále jen „sen“, pak má zcela jistě pravdu. Na druhou stranu jsou emoce a zážitky ve snu naším mozkem a psychikou vnímány a zpracovávány velice podobně jako ty v bdělém stavu. Aktivita lidského mozku v REM fázi, ve které se nejčastěji zdají sny, je v mnoha ohledech téměř identická s aktivitou mozku v bdělém stavu.  Existují v zásadě dva hlavní rozdíly. První jsou smyslové vjemy, které slouží v bdělém stavu jako hlavní zdroj pro vytváření obrazu „reality“. Tento zdroj je však ve snu zcela eliminován a vše co tvoří snový svět je pouhá konstrukce vytvořená Vaším mozkem. Nemá tak žádný přímý vztah k vnějšímu světu. Druhým rozdílem je kontrola nad fyzickým tělem. Přestože jste si v lucidním snu plně vědomi faktu, že sníte, nejste schopni ovládat žádnou svalovou činnost svého fyzického těla kromě dýchání a pohybu očí. Právě možnosti ovládat ze snového stavu oči a dech využil v osmdesátých letech doktor psychologie Stephen LaBerge k vědeckému prokázání existence lucidních snů.

 

Noční můry

Vedle zábavy může člověk v lucidních snech najít i pomoc. Zvláště pokud trpí nočními můrami. Když si jedinec uprostřed hrůzného snu plně uvědomí, že vše, co právě zažívá, je pouhý sen a nikoli reálná hrozba, dává mu to příležitost se svému pronásledovateli či hrozbě postavit. Nejčastěji stačí se tomu podívat zpříma do očí a říci: „Jsi jen výplod mého mozku a já si s tebou můžu dělat co chci!“. Po takovémto ovládnutí snu se hrůzostrašná postava velmi rychle změní na něco zcela neškodného a často i komického. Celý sen tak nabere úplně jiný směr a z děsivého či stresujícího zážitku se najednou stane velice příjemná a osvobozující zkušenost. Člověk pak není po probuzení frustrován z vyhrocené a bezvýchodné snové situace, ale je plný pozitivní energie a sebevědomí z toho, že překonal nejen svou noční můru, ale vlastně i sebe sama.

 

Duchovno

Vedle zábavy a překonávání nočních můr je lucidní snění často používáno i jako prostředek k duchovnímu růstu. Z tradičních náboženství zmiňuje lucidní snění především tibetský buddhismus, ale i súfismus, což je esoterická forma islámu. Z nových spirituálních směrů, tzv. „New Age“, je to pak určitě Carlos Castaneda a řada dalších autorů, kteří se věnují různým duchovním aspektům lucidního snění.

Existuje například nemalá skupina lidí, kteří tvrdí, že jsou schopni opustit své fyzické tělo a zažít tzv. OBE. Out-of-Body-Experience, neboli mimotělní zážitky, jsou založeny na existenci astrálního těla, které je schopno se oddělit od těla fyzického. Tento fenomén je velice často spojován s lucidním sněním. Snící lidé popisují, že jsou po navození lucidního snu schopni vystoupit ze snového světa a vstoupit do světa reálného. Na rozdíl od lucidního snění ale nebyly tyto praktiky dosud vědecky prokázány.

Jediná klasická duchovní tradice, která systematicky a do hloubky pracuje s technikou lucidního snění je tibetský buddhismus. Tibetská snová jóga se snaží pomocí meditativních technik navodit lucidní sny, se kterými dále pracuje. Snová jóga se v zásadě snaží různými technikami využít zážitků ze snového světa tak, aby praktikujícímu pomohly na jeho duchovní cestě v bdělém životě, ale i po smrti. Doslovný překlad slova Buddha je “probuzený”  a tak nepřekvapí, že se buddhisti snaží probudit nejen ve svých snech, ale i v bdělém životě, který nakonec také považují za jistý druh snu, jenž je třeba prohlédnout a ovládnout.

 

Sebezdokonalení

Jedna z vědecky prokázaných funkcí snů je i funkce tréninková. Ve snech často řešíme stejné či podobné problémy jako v denním životě. Ve více studiích se ukázalo, že člověk, který intenzivně provádí určitou činnost a následně o ní sní, má druhý den v dané činnosti mnohem lepší výsledky, než člověk, kterému se o ní nezdálo. V těchto testech se nejčastěji používají sportovní simulátory nebo počítačové hry, na kterých se snadno měří míra zlepšení.

V lucidních snech lze potenciál sebezdokonalení naplno využít díky tomu, že si můžete vybrat činnost, kterou chcete trénovat. Nejste tedy omezeni pouze tím, co Vám doporučí Vaše podvědomí, ale máte plnou kontrolu nad snem a tedy i nad trénovanou činností.

Stephen LaBerge ve své knize zmiňuje případ studenta hry na lesní roh, který trpěl nadměrnou trémou a před velkým publikem hrál jen s velikými obtížemi. Zkusil proto několik nocí ve svých lucidních snech zasednout do koncertní síně a hrát úplně sám před snovým publikem. Nejenže ve svých snech necítil vůbec žádnou úzkost, ale dařilo se mu hrát stále více a více sebevědoměji. Na následujícím, tentokrát už zcela reálném, vystoupení s orchestrem podal výborný výkon a tréma mu jeho hudební vystoupení poprvé v životě nezkazila.

Lucidní snění má obrovský potenciál stát se důležitou součástí našeho života. Když už tedy víte, co je lucidní snění a proč se o něj snažit, pojďte si přečíst Jak vlastně lucidně snít.