Browse By

MILD

Christiaan Triebert flickr.com licence CC-BY 2.0

Christiaan Triebert flickr.com licence CC-BY 2.0

 

MILD je zkratkou anglického názvu techniky “Mnemonic Induction of Lucid Dream”. V českém překladu jde o mnemotechnickou indukci lucidního snu. Tuto techniku vytvořil Stephen LaBerge při své doktorandské práci o lucidních snech na univerzitě ve Stanfordu a techniku používal nejen on sám, ale hlavně ji ve své snové laboratoři naučil dobrovolníky, na kterých později vědecky prokázal existenci lucidních snů.

 

Prospektivní paměť

Technika MILD chápe indukci lucidních snů jako mnemotechnický problém, tedy problém toho, jak si lze efektivně zapamatovat věc, kterou chcete udělat v budoucnosti. V běžném životě používáme třeba nákupní seznamy nebo lepící lístečky s úkoly. Díky nim víme, co máme nakoupit v obchodě a na co nezapomenout v práci. Protože si ale do snu žádnou věc z bdělé reality přinést nemůžeme, musíme se spolehnout pouze na vlastní paměť. A úspěch při trénování této, tzv. prospektivní paměti, závisí na dvou hlavních faktorech a to na motivaci a asociaci.

 

Motivace

Kromě dobré snové paměti, tedy schopnosti vybavit si každou noc alespoň jeden sen, je jako v každé jiné technice zásadní míra Vaší motivace.
V technice MILD je motivace důležitá z hlediska prospektivní paměti. Člověk si snadněji zapamatuje, že má druhý den udělat věc, na které mu opravdu záleží. Pokud si máte zítra vzít svou snoubenku nebo snoubence, asi na to jen stěží zapomenete. Na druhou stranu, pokud jste se chtěli zastavit na poště zaplatit složenku, na kterou pravidelně každý měsíc zapomínáte, Vaše šance nejsou nejlepší.
U prospektivní paměti je tedy motivace zcela zásadní. Stejné je to ale i s lucidními sny. Svou motivací musíte dát silný povel Vašemu podvědomí, aby bylo schopno si záměr lucidně snít vybavit přesně v okamžiku, kdy to potřebujete, tedy ve snu.

 

Asociace

Pokud jste už dosáhli dobré snové paměti, znáte tedy dobře své vlastní sny a máte i základní přehled o svých snových znameních. Ty Vám pomohou si ve snu vybavit, lépe řečeno asociovat, Váš záměr probudit se ve snu. Pokud zůstaneme u předchozího příkladu se složenkou, tak můžete třeba jednou ráno hned před domem potkat poštovní auto a díky této asociaci se okamžitě vrátíte zpět domů pro zapomenutou složenku. Stejně jako Vám poštovní auto připomene nezaplacenou složenku, může Vám snové znamení připomenout lucidní sen. V této technice tedy jde o úmyslné vytvoření asociace mezi snovým prostředím a záměrem lucidně snít.
K posílení asociace technika MILD využívá vizualizaci konkrétní snové scény a v ní se nacházejícího snového znamení.

Dobrá snová paměť, silná motivace a znalost svých snových znamení, jsou tak základní stavební kameny techniky MILD.

 

Postup

Krok 1 – Povzbudit snovou paměť

Před usnutím se pevně rozhodněte probudit se a zapamatovat si sny během každé snové periody, tedy REM fáze, nebo popř. od určitého časového bodu. Usínejte a mějte na mysli toto rozhodnutí. Usínejte s myšlenkou, že se Vám bude zdát velmi živý sen, ze kterého se probudíte. Pokud nepatříte mezi ty, kteří se v noci sami probouzejí, nastavte si na vybranou hodinu budík.

 

Krok 2 – Vybavit si sen

Když se probudíte ze snu, tak si jej za všech okolností snažte co nejdetailněji vybavit a zapamatovat. Poté, co si sen vybavíte, můžete si jej zapsat do snového deníku.

 

Krok 3 – Soustředit se na odhodlání

Jak budete znovu usínat, plně se soustřeďte na to, že chcete být ve snu lucidní a říkejte si dokola: “Až budu snít, probudím se ve snu”. Snažte se to myslet naprosto vážně a upřímně. Neříkejte si to automaticky, snažte se své rozhodnutí zcela procítit. Pokud najednou zjistíte, že myslíte na něco jiného, vraťte se zpátky k Vašemu úmyslu stát se v příštím snu zcela vědomím.

 

Krok 4 – Stát se lucidním

Zároveň s předchozím bodem si začněte zpětně promítat celý předchozí sen. Tentokrát si však představujte, jak v něm nacházíte své snové znamení a stáváte se lucidními. Popusťte uzdu své a fantazii a představujte si jak provádíte právě tu činnost, kterou chcete v lucidních snech dělat. Pokud chcete například v lucidním snu létat, představte si jak vyskočíte a začínáte se vznášet prostorem.

 

Krok 5 – Opakování

Opakujte kroky 3 a 4 dokud se pevně neodhodláte nebo neusnete. Pokud se přistihnete, že myslíte na něco jiného než na předchozí dva kroky, vraťte se opět k nim. Poslední věc, na kterou budete před usnutím myslet, musí být Vaše odhodlání stát se v příštím snu lucidním. Když to vyjde, probudíte se do předchozího snu a stanete se v něm opravdu lucidními.

 

Tipy k technice

Pokud Vám trvá opětovné usnutí delší dobu, je to spíše výhoda než nevýhoda. Čím déle jste vzhůru, tím více opakování kroků 3 a 4 zvládnete a tím silnější bude Vaše odhodlání a tím spíše uspějete.

Stephen LaBerge, stejně jako jeho dobrovolníci ze snové laboratoře ze Stanfordu, si osvojili tuto techniku natolik, že jsou nyní schopni mít hned několik lucidních snů najednou a navíc kdykoli si vzpomenou.

Tato technika se stala jednou z nejefektivnějších a zároveň nejrozšířenějších technik vůbec. Pokud s ní ale chcete dosáhnout ještě lepších výsledků, můžete ji zkombinovat s technikou WBTB, což je snad nejúčinnější katalyzátor pro jakoukoli techniku na indukci lucidních snů.