Browse By

Snová znamení

Davidd flickr.com Licence CC-BY

Davidd flickr.com Licence CC-BY

 

Když už máte ve svém snovém deníku zaznamenán větší počet snů, je dobré začít tyto sny trochu analyzovat. Není přitom nutné hledat nějaké hlubší významy, ty tam zcela jistě mohou být, ale z hlediska lucidního snění jde spíše o to, najít ve snech určitá vodítka k jejich snové podstatě. Jinak řečeno, snažíte se ve svých snech najít více či méně podezdřelou věc, která nepochybně poukazuje na to, že se jedná o sen a nikoli o bdělou realitu. Po nějaké době určitě zjistíte, že jste schopni najít pár témat, která se Vám ve snech pravidelně opakují. Můžete třeba mívat pravidelně sen o tom, jak se na krku Godzilly projíždíte po nádherné písčité pláži a Vy jste přitom u moře ještě nikdy nebyli. Tady by se dala najít hned dvě snová znamení. Prvním je zcela jistě jízda na dávno vyhunulém přerostlém ještěrovi a tím druhým je pobyt u moře, tedy činnost, která je sice proveditelná, ale dosud jste ji nikdy nedělali.

 

Individuální a univerzální snová znamení

Snová znamení lze dělit podle toho, zda jsou typická přímo a pouze pro Vás nebo jsou platná pro všechny snící osoby obecně. V ukázkovém snu je právě ještěrka obřích rozměrů, a bezesporu i jízda na ní, typickou ukázkou univerzálního snového znamení. Asi se nenajde člověka, který by tuto zkušenost považoval za reálnou, nebo lépe řečeno za proveditelnou v bdělém stavu. Dalším typickým univerzálním snovým znamením by mohlo být setkání s filmovou, literální nebo jakoukoli jinou fiktivní postavou.

 

Na rozdíl od univerzálních snových znamení jsou ta individuální rozpoznatelná většinou jen pro Vás. V našem typovém snu je to návštěva přímořské oblasti, což je spíše slabší, ale přesto plnohodnotné osobní snové znamení. Osobní je proto, že snící osoba danou činnost v reálném životě v zásadě neprovádí. Slabé zase proto, že narozdíl od projížďky na Godzille je návštěva přímořského letoviska v reálném životě možná a bez větších problémů proveditelná.

 

Silná a slabá snová znamení

Jaký je rozdíl mezi individuálním a univerzálním snovým znamením jsme si právě řekli. Ta silná jsou zároveň často univerzální a opravdu by nás měla praštit do nosu. Zato osobní mohou být slabší, ale v našich snech zase mnohem častější. Spojení “silná-univerzální” a “slabá-osobní” platí velmi často, ale nemusí platit vždy. Štědrovečerní večeře s deset let mrtvým dědečkem je velmi dobrým a zároveň častým typem příkladu silného osobního znamení. Něco, co bylo možné dříve a dnes už není, je ve snech velmi typické. Snad nejrozšířenější na tomto poli jsou asi školní sny, kde potkáváme své spolužáky a učitele ještě desítky let po tom, co se s nimi v bdělém životě rozloučíme. Maturitní a jiné zkoušky jsou pak samostatnou a často i mírně traumatickou kapitolou. Všechny tyto snové náměty proto mohou být typickými zástupci každodenních snových znamení, která stojí za to hledat. Jsou totiž v drtivé většině případů prvním krokem k rozpoznání lucidního snu.

 

Práce s deníkem

Po zapsání snu do snového deníku je dobré si vždy nechat volnou stránku na soupis snových znamení. Tento soupis můžete vytvořit až přes den, kdy se vrátíte ke svým nočním zápiskům. Uděláte to tak, že si jednoduše znovu projdete celý text a na prázdný list si vypíšete všechna snová znamení, na která narazíte. Tato snová znamení si pak můžete katalogizovat a shromažďovat ve speciální části snového deníku. Získáte tím cenný přehled Vašich typických snových znamení. Podle četnosti potom zjistíte, která snová znamení se ve Vašich snech objevují nejčastěji a na která byste se při testech reality mohli nejvíce zaměřit. Z hlediska lucidních snů je toto hlavní cíl snového deníku. Uvědomění si vlastních snů a konkrétní rozpoznání jejich obsahu. Nyní už víte, do jakých situací se pravidelně ve snu dostáváte, a až se do nich dostanete příště, máte již slušnou šanci rozpomenout se na celou pravdu o světě, ve kterém se právě nacházíte.

 

Co dál?

Určitě si i dál sny zapisujte. Snová znamení se totiž postupem času mění. Některá témata se v různych cyklech pravidelně opakují, jiná se zase objevují pouze v určité části života. Pravidelným zápisem do snového deníku udržíte dobrou snovou paměť a zároveň tím svému podvědomí dáte silný signál, že se o své sny zajímáte, a že se do nich snažíte vstoupit. Navíc až budete mít první lucidní sny, určitě si je rádi podrobně zapíšete a budete se k nim nejednou vracet.

Pokud už tedy máte solidní seznam svých snových znamení, můžete je začít sledovat nejen v noci, ale i přes den. Když se naposled vrátíme k příkladu plážové projížďky na Godzille, představte si, že se tedy jednou opravdu ocitnete v přímořském letovisku. V takové situaci byste měli přes veškerou její reálnost být schopni pojmout upřímné podezření, že se to všechno může odehrávat jen ve snu. Pokud ale chcete mít stoprocentní jistotu, musíte provést test reality, o kterém si budeme povídat v následující kapitole.