Browse By

SSILD

Jeronimo Sanz flickr.com lincence CC-BY 2.0

Text níže je překlad příspěvku z on-line fóra LD4All, jehož autorem je uživatel s přezdívkou cosmic.iron. Proto se veškeré věty ve 3. osobě množného čísla (“my”) vztahují k němu a jeho pomocníkům, nikoliv k našemu webu. Odkaz na originální příspěvek (a profil autora) je na konci tohoto překladu.

Vznik techniky

SSILD je moderní technika pro indukci lucidních snů. Lze se ji snadno naučit, je vysoce efektivní a poskytuje stabilní výsledky i při dlouhodobém používání. Tato technika byla vyvinuta uživatelem s přezdívkou cosmic.iron v roce 2011, s cílem naučit lucidní snění uživatele jednoho čínského on-line fóra. První verze této techniky byla zveřejněna pod názvem „太玄功“, což se dá doslovně přeložit jako „Velice tajemná technika“. Název byl zvolen docela výstižně, protože v tu dobu nikdo neměl sebemenší tušení proč tato technika funguje. Navzdory nedostatku teorie byl ohlas na tuto techniku velmi pozitivní. Během pouhých několika měsíců jsme obdrželi stovky příběhů o úspěšném navození lucidních snů!

Po počátečním úspěchu jsme pokračovali ve zdokonalování této techniky, z čehož se postupně stala společná práce stovek lidí. Tento návod prošel několika revizemi a s každou revizí jsme viděli zlepšení v jednoduchosti použití a efektivitě. O rok později napsal cosmic.iron první anglickou verzi tohoto návodu a zveřejnil ho na několika on-line fórech o lucidním snění. Tentokrát zvolil jméno „Senses Initiated Lucid Dream“, částečně proto, aby odpovídalo neoficiální, ale široce přijímané, zvyklosti ohledně pojmenovávání LD technik a částečně kvůli novým vědomostem a poznatkům získaných během uplynulého roku.

I když lidé na těchto on-line fórech byli ohledně přijetí zbrusu nové techniky poměrně opatrní, výsledky vypadaly docela slibně. Na fórech DreamViews a LD4All bylo za pouhých devět měsíců (a v pouhých dvou tématických vláknech) zaznamenáno několik stovek úspěšně navozených lucidních snů.

Dnes se SSILD stala jednou z nejpopulárnějších technik na indukci LD na čínském fóru, které má více než 80 000 členů. Kolik lucidních snů tato technika pomohla navodit se už snad ani nedá spočítat. Dalším vzrušujícím aspektem SSILD je dlouhodobá použitelnost. Zatímco se zdá, že mnoho technik ztrácí svou efektivnost s tím, jak klesá počáteční nadšení uživatelů, SSILD má dlouhodobě stabilní výsledky, měnící nováčky na experty a experty v mistry. Například více než tucet členů malého osobního on-line fóra cosmic.irona je schopno mít lucidní sny každý den. Jeden z nich dokonce zaznamenal téměř 500 velmi detailních lucidních snů za dobu kratší než jeden rok, což je pozoruhodný úspěch.

Filozofie návrhu

SSILD je navržena od základu tak, aby byla jednoduchá, dokonce „blbuvzdorná“. Nevyužívá pokročilé techniky jako je relaxace a vizualizace a drží se dál od jemných a neměřitelných mentálních cvičení. Tím opovrhuje myšlenkou, že lucidní snění je více „umění“ než „technika“. Nevyžaduje abyste byli nějak zvlášť nadaní nebo kreativní, ve skutečnosti je v ní jen velmi malý prostor pro improvizaci. Nepotřebujete nic víc, než následovat jednoduché kroky popsané níže. SSILD je vytvořena velmi jednoduše a pokud ji budete kombinovat s jinými technikami, bude to mít spíše negativní dopad na její účinek.

„Cyklus“

Klíčová část techniky SSILD se nazývá „cyklus“. Každý cyklus se skládá ze tří kroků:

Zaměření se na zrak: Zavřete oči a věnujte pozornost temnotě za zavřenými víčky. Nenamáhejte oční svaly. Vaše oči by měly odpočívat úplně uvolněné. Pokud nic nevidíte, tak je to naprosto normální. Nesnažte se zahlédnout cokoliv vizuálního pohybem očí sem a tam.

Zaměření se na sluch: Nechte oči odpočívat a přesuňte pozornost na uši. Pokud je místnost dostatečně tichá, tak byste měli být schopni slyšet nějaké zvyku uvnitř hlavy nebo tlukot vašeho srdce. Nicméně pokud nic neslyšíte, tak je v pořádku i poslouchání vnějších zvuků.

Zaměření se na hmat (dotek): Nasměrujte pozornost na tělo. Vnímejte ho a uvidíte jestli zpozorujete jakékoliv neobvyklé pocity jako je brnění, těžkost, lehkost a tak dále. Pokud nic podobného necítíte, můžete také zkusit vnímat váhu přikrývky, tlukot srdce, teplotu vzduchu atd.

Opakovaná stimulace smyslů umožňuje technice SSILD uvést naši mysl a tělo do velmi jemného a sotva patrného stavu, ve kterém se lucidní sny zcela přirozeně vyskytují. Toto musíme mít stále na paměti, abychom nedělali běžnou chybu a během provádění cyklů se nesnažili až přespříliš. Začátečníci obvykle chtějí vidět věci, slyšet věci a vnímat věci. Když se nic neobvyklého nestane, tak je to odradí nebo jsou z toho dokonce zoufalí. Vyhněte se této chybě za každou cenu! Člověk by neměl očekávat, že zažije cokoliv mimořádného během provádění cyklu. Ve skutečnosti je lepší čekat, že se nestane vůbec nic.

Postup

1. Jděte spát brzy, pokud možno před 23. hodinou. Nastavte si budík, aby vás vzbudil po 4 nebo 5 hodinách.

2. Vstaňte z postele a zůstaňte vzhůru 5-10 minut. Můžete například jít na toaletu, vypláchnout si ústa, procházet se nebo se trochu protáhnout – nevzbuďte se ale zase až příliš.

3. Vraťte se do postele a lehněte si do pohodlné polohy, nejlépe takové, která se liší od té, ve které běžně ležíte. Je to kvůli tomu, abyste neusnuli předčasně. Nicméně, pokud jste typ člověka, který musí vynaložit mimořádné úsilí na to aby usnul, použijte raději běžnou polohu.

4. Proveďte „Cyklus“ rychle, opakujte ho 4-6 krát. Je to takové zahřívací cvičení, každý krok by měl být velmi krátký, mělo by stačit několik sekund.

5. Proveďte „Cyklus“ pomalu, opakujte 3-4 krát. Tento krok je nejdůležitější. Každému kroku byste měli věnovat dostatek času. Díky bodu 4 byste měli být v tomto okamžiku dostatečně uvolnění a zaměření na smyly by tak mělo být mnohem jednodušší. Například vaše oči budou mnohem uvolněnější a můžete spatřit různé zrakové vjemy jako jsou světla, barvy nebo pohyby. Také si můžete všimnout, že vnější zvuky jakoby mizí do pozadí. Nebuďte z toho však příliš nadšení. Vše byste měli jen tiše pozorovat a po chvíli pokračovat na další smyly. Každý z nás máme různé vnímání času, ale obecně lze říct, že by každý krok měl trvat alespoň 30 sekund.

Během pomalých cyklů můžete být vyrušeni spoustou náhodných myšlenek. To je dobré znamení toho, že již brzy usnete. Nesnažte se tyto myšlenky potlačit – jsou to vaši přátelé. Představte si, že jsou to jemné vlny a dovolte jim vás vzít a odnést od břehů reality. Občas zpozorníte a uvědomíte si, že jste se ztratili v průběhu cvičení. Žádný strach, prostě začněte od začátku cyklu a vše bude opět v pořádku.

6. Vraťte se do nejvíce pohodlné polohy a usněte tak rychle jak to jen jde. O ničem moc nepřemýšlejte a nemějte obavy zda to bude nebo nebude fungovat. Čím rychleji usnete, tím je vyšší vaše šance na úspěch. Věřte tomu!

Co se stane pak

Klíčovou vlastností SSILD je, že to není WILD ani DILD technika. Je to hybrid. A proto je důležité seznámit se se všemi možnými scénáři a maximalizovat tak své šance.

1. Hypnagogie

Když vstupujeme do snů vědomě, často se setkáváme s různými neobvyklými hypnagogickými vjemy. Patří mezi ně pocit pádu, vznášení, vidění světel a obrazů, slyšení ostrých zvuků a mnoho dalších. Popravdě, někdy se můžete setkat s pocity tak zvláštními, že je nelze popsat slovy. Pokud tyto pocity zažíváme, tak je pravděpodobné, že už jsme ve snu nebo jsme velice blízko. SSILD je známá tím, že způsobuje hypnagogii během cyklů (ačkoliv by o tento efekt nemělo být usilováno). Také je obvyklé, že se náhle probudíte a zjistíte, že jste bombardováni intenzivními hypnagogickými vjemy. Pokud se tak stane, neměli byste být z toho příliš nadšení. Buďte pasivním pozorovatelem a vyčkejte než vjemy zesílí. Můžete tomu také trochu pomoci psychicky, ale nepřehánějte to. Jakmile budete tyto vjemy jasně vnímat, měli byste být schopni provést úspěšný test reality a vstát. Váš sen začne nejspíše ve vaší ložnici, protože podvědomě očekáváte, že tam budete. Můžete také zůstat v posteli déle a využít své představivosti k umělému vytvoření snové scény. V každém případě je důležité abyste při zažívání hypnagogie zůstali v klidu. Nemluvte sami k sobě, ani to nijak neanalyzujte, protože tím můžete způsobit slábnutí těchto vjemů a případně se můžete i probudit.

2. Falešné probuzení (FA)

Technika SSILD je známá tím, že způsobuje mnoho FA. Ne všechna, ale některá z nich jsou super-realistická! Typický scénář probíhá zhruba takto – dokončíte provádění SSILD a usnete. Potom se náhle probudíte. Žádný lucidní sen, dokonce ani normální sen! S pocitem zklamání vstáváte z postele… a poté se probudíte znovu! Všechno to byl jen sen! SSILD je schopna vytvářet tento typ FA opravdu často, což je v současné době už velmi dobře zdokumentováno. Proto byste se měli rozhodně naučit provádět test reality při každém probuzení po provedené SSILD, bez ohledu na to, jak hodně jste přesvědčení, že nejste ve snu. Další možný scénář je, že usnete během provádění SSILD cyklu, přičemž okamžitě následuje FA. Když se to stane, tak vám může náhle připadat, že jste vzhůru a můžete mít pocit, že trpíte nespavostí. Někteří uživatelé si stěžovali, že mají díky SSILD nedostatek spánku a až později zjistili, že dělali SSILD cykly ve svých snech! Jakmile se naučíte rozpoznávat tato FA, vaše šance na úspěch se výrazně zvýší.

3. DILD

Když usnete po provedení SSILD, vstoupíte do svých snů se zvýšenou bdělostí, v jejímž důsledku nastávají lucidní sny. Tomu se říká Dream Initiated Lucid Dream (DILD). Se zvýšenou bdělostí můžete být schopni zpozorovat zvláštnosti snů a díky tomu se stát lucidními. Také se velmi běžně stává, že lucidní sny přicházejí samovolně – náhle se sen stane lucidním bez zjevné příčiny.

4. Skutečné probuzení

Opět se probouzíte po provedení SSILD. Děláte kontrolu reality a tentokrát je to skutečné. Nezoufejte. Stále máte šanci. Snažte se zůstat v klidu, okamžitě uvolněte hlavu a nechte ji klesnou do polštáře. Pak je nutné provést několik dalších SSILD cyklů ve středním tempu. V této fázi je docela možné, že se setkáte se silnými hypnagogickými vjemy. Pokud ne, stačí dokončit cykly a jít spát. Tentokrát budete mít mnohem větší šanci na úspěch.

Otázky a odpovědi

Otázka: Mohu provádět SSILD když jdu spát?

Odpověď: Ano můžete, ale nebude to fungovat. Když jdete do postele, tak typicky začínáte s velkým množstvím non-REM spánku, který není ideální pro výskyt lucidních snů. Hladina acetylcholinu (důležitý neurotransmiter, který je hlavní hnací silou lucidních snů) je také na nízké úrovni. Snažit se lucidně snít (s jakoukoliv technikou) v této fázi je plýtvání časem a je to oblíbený omyl téměř každého začátečníka.

Otázka: Jsem zvyklý chodit do postele pozdě nebo musím vstávat brzy, mohu i přesto používat SSILD?

Odpověď: Cosmic.iron doporučuje provádět SSILD pouze pokud máte dostatek času. I když provedení techniky nezabírá příliš času, přeci jen nějaký spánek ztratíte. Vzhledem k tomu je pro lidi, kteří nemají dostatek spánku, nejlepší provádět SSILD ve volném čase.

Otázka: Mohu kombinovat jiné dýchací, meditační, relaxační techniky během nebo před prováděním SSILD?

Odpověď: Ne. Jak bylo zmíněno dříve, SSILD je především o „přípravě“. Připravujete svou mysl a tělo do nejvíce optimálního stavu pro výskyt lucidních snů. Tento stav je nicméně velmi křehký. Míchání s jinými technikami bude tento stav pravděpodobně ovlivňovat a bude to mít negativní vliv na účinek SSILD. Můžete si vytvořit vlastní postupy jakmile zvládnete tuto techniku, ale u začátečníků se předpokládá, že budou dodržovat pokyny v tomto návodu.

Otázka: Začalo mě něco svědit… Jak mám zůstat v klidu?

Odpověď: Nemusíte zůstat v klidu! Jestliže vás něco svědí, klidně se podrbejte. Jestliže se chcete otočit, otočte se. Při provádění SSILD musíte setrvávat v co možná nejpohodlnější poloze! Pokud jste se museli podrbat nebo otočit, tak si udělejte další cyklus a opět bude vše v pořádku. Toto je v podstatě hlavní výhoda oproti prakticky všem ostatním technikám.

Otázka: Moje oči jsou napnuté/bolí když se zaměřuji na vizuální vjemy…

Odpověď: Nezapomeňte, neměli byste očekávat, že uvidíte něco konkrétního – uvolněte se! Nenamáhejte oční svaly. Vaše oči by měly odpočívat a zůstat v klidu. S uvolněním vám pomůže několik rychlých cyklů.

Otázka: Když dělám cykly necítím vůbec nic…

Odpověď: Tohle je opravdu důležité – je V POŘÁDKU že nic necítíte a je ŠPATNĚ pokud se snažíte aktivně něco cítit a očekáváte, že se bude během cyklů něco dít. Pomocí cyklů nastavujete časovač na bombě. Copak čekáte, že bomba vybuchne během nastavování časovače? Samozřejmě, že občas může vybuchnout i tak…

Otázka: Po provedení SSILD mám problém s nespavostí…

Odpověď: Popravdě, správné provádění SSILD spíše pomáhá proti nespavosti. Je zde totiž pozoruhodná podobnost mezi SSILD a postupem sebehypnózy od Betty Ericksonové! Nyní zpět k otázce. Musíme nejprve zjistit, zda se jedná o „skutečnou nespavost“ nebo o „falešnou nespavost“. Nezapomeňte, že SSILD s oblibou vytváří super-realistická falešná probuzení. Je velmi snadné dostat se do FA, ve kterém stále provádíte SSILD cykly. V tomto případě se snažíte usnout, i když už dávno spíte! Příště, až nebudete schopni usnout během cyklu, tak byste si rozhodně měli udělat test reality, bez ohledu na to, jak moc jste přesvědčeni že jste vzhůru! Lidem, kteří skutečně trpí ztrátou spánku kvůli SSILD, cosmic.iron doporučuje upravit postup ve dvou oblastech. Za prvé zkrátit dobu spánku před vstáváním kvůli SSILD. A za druhé zkrátit dobu po kterou jste vzhůru před zahájením cvičení.

Zdroj: SSILD (2.0) Tutorial, autor originálu: cosmic.iron